Krediet bij het Woningfonds

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Stappen

U hebt een vastgoedproject en wilt een lening aanvragen bij het Fonds? Dan zijn hier de stappen die u nog moet volgen.

 

Het prospectus van de kredieten

Het prospectus bevat alle informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een krediet van het Fonds en de specifieke voorwaarden. Het is sterk aan te raden om dit prospectus zorgvuldig te lezen. Het team van het Fonds staat uiteraard tot uw beschikking om al uw vragen omtrent zijn kredieten te beantwoorden.

 

Contact met het Fonds

U bent van plan om een woning te kopen of wilt u een andere vastgoedverrichting uitvoeren? Neem dan telefonisch contact op met het Fonds op 02/504.32.11 of vul het online formulier in op onze website. Een gesprek in onze kantoren zal u worden aangeboden om uw kredietaanvraag in te dienen.

 

De kredietaanvraag

Om te kunnen beslissen over uw kredietaanvraag, moet u een administratief dossier aanmaken. Uw dossierbeheerder stelt samen met u een lijst op van de nodige documenten, aangepast aan uw persoonlijke situatie. Zodra het dossier volledig is, kan het Fonds een beslissing nemen over uw aanvraag.

 

Teschische analyse van de woning

Om na te gaan of de woning voldoet aan de normen van bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid, zal in de meeste gevallen een technische analyse worden uitgevoerd door middel van een expertise die wordt besteld zodra uw dossier is samengesteld. Deze analyse zal het ook mogelijk maken om samen overeen te komen welke werken via een krediet moeten worden gefinancierd.

 

Toekenning van het krediet

Zodra uw kredietdossier volledig is, beslist het Fonds over uw kredietaanvraag. Het zal u daartoe zijn kredietofferte toesturen met alle specifieke voorwaarden van uw krediet.

 

Sluiten van de kredietovereenkomst

U wordt uitgenodigd om de kredietovereenkomst af te sluiten op onze kantoren waar een van onze medewerkers de volledige overeenkomst met u doorloopt. Na ondertekening van het contract zullen we eventueel uw notaris vragen om de authentieke kredietakte te verlijden.