Krediet bij het Woningfonds

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Duur en terugbetaling

Terugbetalingsduur

De lening wordt terugbetaald in gelijke en vaste maandgelden. De duur van de lening bedraagt maximum 30 jaar, zodat de ontlener (?) hoogstens 70 jaar oud is op het moment dat de lening volledig is terugbetaald.  

Het Fonds bepaalt de terugbetalingsduur in functie van de financiële mogelijkheden en de leeftijd van de aanvrager, en van elk ander element dat nuttig lijkt om hiervoor in aanmerking te nemen.

De betaling van de intresten is degressief, de terugbetaling van het kapitaal progressief.

In uitzonderlijke gevallen kan het Fonds toch kredieten toestaan voor een duur die langer is dan deze bedoeld in het eerste lid en kan afwijken van de in het tweede lid bepaalde leeftijdsvoorwaarde.

Voorbeeld

Er is een lening afgesloten van €100.000,00. De terugbetalingsduur is 25 jaar. De maandelijkse rentevoet voor de eerste periode bedraagt 0,2466% (jaarlijkse reële rentevoet: 3,00%). De lening wordt terugbetaald in vaste maandgelden van €472,09. Het eerste maandgeld bestaat uit de intresten op €100.000,00, dus €246,60, aangevuld met €225,49 aan kapitaal (samen dus €472,09). Het tweede maandgeld bestaat uit de intresten op €99.774,51, dus €246,05, aangevuld met €226,04 aan kapitaal, enz...

Op basis van de volgende tabel kan de mensualiteit berekend worden voor een lening van €100.000,00 :

Jaarlijkse rentevoet

3,50 %

3,00 %

2,00 %

1,50 %

Maandelijkse rentevoet

0,2871 %

0,2466 %

0,1652 %

0,1241 %

     

Duur  

10 jaar

€ 986,29

€ 963,72

€ 919,34

€ 897,43

15 jaar

€ 712,19

€ 688,62

€ 642,69

€ 620,25

20 jaar

€ 577,14

€ 552,55

€ 505,05

€ 482,04

25 jaar

€ 497,68

€ 472,09

€ 422,99

€ 399,42

30 jaar

€ 445,99

€ 419,40

€ 368,73

€ 344,60

Het Fonds kan in bepaalde gevallen ermee instemmen dat het krediet met progressieve maandgelden wordt terugbetaald. De betaling van de intresten is dan degressief en de terugbetaling van het kapitaal progressief, terwijl het maandgeld jaarlijks stijgt met een vooraf bepaalde verhouding.

Vrijmaking van het geleende bedrag

Met het akkoord van de ontlener maakt het Fonds de geleende sommen over aan de verkoper (op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte), aan de leveranciers of aannemers (voor het betalen van de facturen die zij voorleggen) of aan derden als de schuld wordt overgenomen door het Fonds.  

Bij het verlijden van de akte of het afsluiten van de heropname van krediet zullen de geleende bedragen die niet meteen worden gebruikt zoals hiervoor geschetst in pand moeten worden gegeven aan het Fonds. In dat geval brengen deze sommen intresten op aan dezelfde rentevoet als de lening, dit ten gunste van de ontlener en tot de ze onder één van de hiervoor beschreven vormen worden teruggegeven.

de aanvrager die een lening heeft afgesloten bij het Fonds