Krediet bij het Woningfonds

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Duur en terugbetaling

Terugbetalingsduur

De lening wordt terugbetaald in gelijke en vaste maandgelden. De duur van de lening bedraagt maximum 30 jaar, zodat de ontlener (?) hoogstens 70 jaar oud is op het moment dat de lening volledig is terugbetaald.  

Het Fonds bepaalt de terugbetalingsduur in functie van de financiële mogelijkheden en de leeftijd van de aanvrager, en van elk ander element dat nuttig lijkt om hiervoor in aanmerking te nemen.

De betaling van de intresten is degressief, de terugbetaling van het kapitaal progressief.

In uitzonderlijke gevallen kan het Fonds toch kredieten toestaan voor een duur die langer is dan deze bedoeld in het eerste lid en kan afwijken van de in het tweede lid bepaalde leeftijdsvoorwaarde.

Voorbeeld

 

Een krediet van € 100.000 over 25 jaar, waarvan de maandelijkse intrestvoet voor de eerste periode vastgelegd is op 0,2466 % (debetrente: 3 %), is terugbetaalbaar in constante mensualiteiten van € 472,09. De eerste mensualiteit omvat de rente op € 100.000 –  hetzij € 246,60 – en het verschil, namelijk € 225,49, is bedoeld voor de afbetaling van het kapitaal. De tweede mensualiteit zal de interest op € 99.774,51 betalen, hetzij € 246,05, en € 226,04 van het kapitaal aflossen, enz.

 

Met onderstaande tabel kunt u het bedrag berekenen van de maandelijkse afbetaling voor een krediet van € 100.000 :

Debetrente 2,50 % 2,00 % 1,70 %
Periodieke rente 0,02060 % 0,1652 % 0,1406 %

 

10 jaar € 941,42 € 919,34 € 906,19
15 jaar € 665,47 € 642,69 € 629,20
20 jaar € 528,53 € 505,05 € 491,20
25 jaar € 447,20 € 422,99 € 408,79
30 jaar € 393,66 € 368,73 € 354,17

 

Het Fonds kan in bepaalde gevallen ermee instemmen dat het krediet met progressieve maandgelden wordt terugbetaald. De betaling van de intresten is dan degressief en de terugbetaling van het kapitaal progressief, terwijl het maandgeld jaarlijks stijgt met een vooraf bepaalde verhouding.

Voorbeeld

Een krediet van € 150.000 over 25 jaar, waarvan de periodieke rentevoet voor de eerste periode vastgelegd is op 0,1652 % (debetrente: 2 %), is terugbetaalbaar in constante mensualiteiten van € 634,49.

Als het Fonds toestaat dat dit krediet in progressieve mensualiteiten wordt terugbetaald en de jaarlijkse progressie wordt vastgelegd op 1 %, dan zullen de eerste 12 mensualiteiten € 567,43 bedragen. Van de 13e tot de 24e maand dient € 573,10 betaald te worden. De 12 mensualiteiten van het 5e jaar zullen dan € 590,47 bedragen.

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de mensualiteit in de loop van de terugbetaling van het krediet voor beide types terugbetaling.

  Constante mensualiteiten Progressieve mensualiteiten
Jaar Kapitaal Intrest Mensualiteit Kapitaal Intrest Mensualiteit
1 € 386,69 € 247,80 € 634,49 € 319,63 € 247,80 € 567,43
5 € 418,58 € 215,91 € 634,49 € 369,72 € 220,75 € 590,47
10 € 462,16 € 172,33 € 634,49 € 439,53 € 181,04 € 620,57
15 € 510,27 € 124,22 € 634,49 € 518,22 € 134,01 € 652,23
20 € 563,40 € 71,09 € 634,49 € 606,79 € 78,71 € 685,50
25 € 622,07 € 12,42 € 634,49 € 706,34 € 14,12 € 720,46

Vrijmaking van het geleende bedrag

De storting door het Fonds van het geleende bedrag gebeurt, met instemming van de ontlener en naargelang het geval, rechtstreeks aan de verkoper (op het ogenblik dat de notariële akte verleden wordt), aan de leveranciers of aan de aannemers (ter betaling van de facturen die zij voorleggen) of aan derden van wie de schuldvordering overgenomen wordt door het Fonds.

Op het ogenblik dat de kredietakte wordt verleden of de kredietovereenkomst wordt gesloten, wanneer deze niet vergezeld gaat van een hypotheekakte, kunnen de door het Fonds geleende bedragen die niet rechtstreeks zouden worden aangewend zoals hierboven aangegeven, worden opgenomen binnen een termijn van maximaal 24 maanden na het sluiten van de kredietovereenkomst.

Indien het totale bedrag van de ter beschikking gestelde bedragen niet wordt opgenomen, wordt het bedrag van het krediet verlaagd overeenkomstig artikel 22, § 5 hieronder.  

Het vrijmaken van de geleende middelen kan bijvoorbeeld variëren in volgende gevallen:

  1. Bij de aankoop van een onroerend goed worden de middelen bestemd voor de betaling van de prijs of de kosten van de akten ter beschikking gesteld van de notaris bij het verlijden van de authentieke akte;
  1. In het geval van renovatie- of verbouwingswerken of werken voor het verbeteren van de energieprestatie, wordt het bedrag van het krediet niet in zijn geheel vrijgegeven bij het verlijden van de akte of het sluiten van de kredietovereenkomst, maar in de vorm van een rechtstreekse betaling, naarmate de werken vorderen.
  1. In het geval van een aankoop op plan van een nieuwbouwwoning waarop de wet Breyne van toepassing is, worden de bedragen opgenomen naarmate de bouwwerken vorderen.
  1. In het geval van een aankoop op plan van een nieuwbouwwoning die niet onder de wet Breyne valt, worden de bedragen opgenomen op het moment dat de consument in het genot van het goed wordt gesteld.

In het geval van het geleidelijk vrijgeven van de middelen (punten b) en c)) worden deze door de consument in schijven opgehaald naar gelang van de voortgang van de werken. Dit gebeurt op basis van een verzoek door de consument op een duurzame drager om vrijmaking van de middelen, en op het voorleggen van facturen, rechtstreeks aan de ondernemer belast met de werken en/of de leverancier van het materiaal.

de aanvrager die een lening heeft afgesloten bij het Fonds