Huurhulp

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Voorwaarden

Ziehier de voornaamste voorwaarden om huurder te zijn :

  1. Het totale belastbaar inkomen van alle personen die deel uitmaken van het gezin mag de barema’s betreffende de inkomsten niet overschrijden. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast en kunnen hier  geconsulteerd worden.
     
  2. U noch enig ander persoon die deel uitmaakt van uw gezin, mag een reëel recht op een immobiliëngoed bezitten (behalve uitzondering).
     
  3. Uw gezin zal de volledige in huur gegeven woning moeten bewonen. Deze zal als hoofdresidentie voor uw gezin moeten dienen.