Huurhulp

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Welk huurcontract ?

De bepalingen van het huurcontract zijn uitsluitend onderhevig aan het gewone burgerlijk recht.  Het contract omschrijft het geheel van de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder.

Indien uw woning tijdens de duur van de huurovereenkomst niet meer overeenstemt met de evolutie van de gezinssamenstelling kan u verplicht worden een andere woning in huur te nemen.