Huurhulp

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Welke huur ?

De huur van de woning wordt vastgelegd rekening houdend met zijn huurwaarde. Het Fonds zal eventueel, onder bepaalde voorwaarden, een deel van deze huur ten laste nemen in functie van het geheel van de netto bestaansmiddelen eigen aan uw gezin, de huurwaarde van de woning en van een eventuele door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende huurtoelage.

Voor meer inlichtingen, gelieve de artikels 28 tot en met 31 van het Besluit betreffende de huurhulp van het Woningfonds van het Brussels hoofdstedelijk Gewest van 21/12/2017 (verschenen in het BS 21/02/201/) hier.