Huurwaarborglening

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Een krediet ... voor welke woning ?

De woning die u in huur neemt moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn en dient aan de wettelijke elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en uitrusting te voldoen.  U kunt hieromtrent de voorgeschreven teksten (Uittreksel B.S.  en het Koninklijk Besluit 28.09.2017 ) consulteren.

Noch het Fonds, noch het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noch hun vertegenwoordigers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enig gebrek terzake aan de in huur genomen woning.

De in huur genomen woning mag geen eigendom zijn van de Brusselse Huisvestingsmaatschappij (B.G.H.M.), een sociale huisvestingsmaatschappij.

U zal zich moeten domiciliëren in de in huur genomen woning binnen de 3 maanden volgend op de ondertekening van de huurovereenkomst.