Huurwaarborglening

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Hoe de lening terugbetalen ?

De lening dient terugbetaald te worden in maximum 24 vaste mensualiteiten.

De terugbetalingsduur van de lening wordt beperkt tot de duur van de huurovereenkomst, met dien verstande dat deze minstens 12 maanden moet bedragen.

Voorbeeld:  u dient een huurwaarborg van € 1.500,00 samen te stellen. Het Fonds kan u 100% van dit bedrag lenen, zijnde € 1.500,00, terugbetaalbaar in 24 mensualiteiten van € 62,50, voor zover de huurovereenkomst minstens voor 24 maanden wordt aangegaan.

De mensualiteiten van de lening zullen aan het Fonds dienen betaald te worden binnen de eerste 8 dagen van elke maand en voor het eerste binnen de eerste 8 dagen van de maand volgend op het ter beschikking stellen van het geleende bedrag.

U kunt uiteraard, ten allen tijde en zonder kosten, de lening vervroegd terugbetalen.

Achterstallen in de terugbetaling zullen conform de wet medegedeeld worden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren  van de Nationale Bank van België.