Verstuur deze pagina Afdrukken

Opdracht en historiek

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een coöperatieve vennootschap opgericht in 1989 door de gezinsbeweging, met name La Ligue des Familles en de Gezinsbond, als onderdeel van de regionalisering van de huisvestingspolitiek.

Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van haar politiek, die erop gericht is om de toegang tot het recht op wonen te vergemakkelijken, onderneemt het Fonds acties van openbaar nut en biedt zij aan gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire kredieten, verrichtingen van bouw/renovatie-verkoop, huurhulp en ook kredieten op afbetaling voor de samenstelling van een huurwaarborg.