Heropening van het onthaal op de zetel van het Brussels Woningfonds

Het Woningfonds heeft het genoegen u mee te delen dat zijn kantoren vanaf 1 oktober 2020 opnieuw open zullen gaan voor het publiek om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselse gezinnen.

Er zijn voorzieningen getroffen om u in de beste omstandigheden te ontvangen, met inachtneming van de afstands- en hygiënemaatregelen die essentieel zijn voor ieders veiligheid.

Alle personen die de hoofdzetel betreden moeten de instructies van het Fonds nauwgezet opvolgen (dragen van een masker en desinfecteren van de handen), zo niet kan hun de toegang tot het gebouw worden ontzegd

Een steward, die verantwoordelijk is voor de naleving van de veiligheids- en afstandsregels, zal u bij uw aankomst in het Fonds ontvangen en u naar het juiste onthaal leiden, afhankelijk van het doel van uw bezoek.

Om gezondheidsredenen worden maximaal 2 personen per loket toegelaten. Eén loket wordt gereserveerd voor de ontvangst van personen met een afspraak en het andere voor informatie of het eventueel indienen van documenten.

De wachtzaal is zo ingericht dat u in optimale omstandigheden kunt wachten voordat u op afspraak door een van onze medewerkers wordt ontvangen. Wij danken u voor het respecteren van de aangeduide zitplaatsen om de afstandsregel te handhaven.

Als u een onderhoud wilt met een van onze medewerkers, dan kan dat alleen na een voorafgaande afspraak. We zijn verplicht om deze afspraken te beperken tot twee personen per gezin, mits het volgen van de gezondheids- en veiligheidsregels en het dragen van een mondmasker.

In geval van een afspraak nodigen wij u uit om uiterlijk 10 minuten van tevoren bij het onthaal aan te bieden, met de nodige documenten en de bevestiging van uw afspraak (brief, e-mail, sms).

Een afspraak maken:

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op het nummer 02/504.32.11, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatieverzoeken:

Zoals tijdens de hele periode van de lockdown, blijven onze medewerkers u telefonisch informeren en uw vragen en verzoeken beantwoorden op het nummer 02/504.32.11, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

 Stuur bij voorkeur alle documenten en vragen via e-mail:

Verkoop: infoverkoop@wffl.be
Hypothecaire kredieten: infolening@wffl.be
Verhuur: alhh@wffl.be
Huurwaarborg: huurwaarborg@wffl.be
Andere diensten: info@wffl.be

Technische interventies en bezoeken:

We kunnen u ook meedelen dat onze medewerkers opnieuw bezoeken en technische interventies zullen uitvoeren in verhuurde woningen met inachtneming van de veiligheids- en hygiënevoorschriften.

De datums van de bezoeken en interventies worden op afspraak vastgelegd en schriftelijk bevestigd met de instructies die daarbij moeten worden nageleefd voor ieders veiligheid.

 

Blijf goed zorgen voor uzelf en de mensen om u heen.


Een kredietaanvraag indienen ?

         Neem contact met ons op

Wilt u informatie over onze kredieten?

          Schrijf u in

Nieuw !

Kredieten met een vastedebetrentevoet 
 1,7% (JKP van 1,88% (?)Het JKP vertegenwoordigt de totale kost van het krediet dat de consument op jaarbasis verschuldigd is, rekening houdend met de verschillende kosten die aan de verrichting verbonden zijn. Voor de berekening van dit JKP heeft het Fonds de volgende hypothesen en bedragen gebruikt :
- het totale bedrag van de betaalde interesten;
- de dossierkosten van 60 EUR;
- de schattingskosten van 266,20 EUR voor het schatten van de waarde van uw woning;
- het totaal van de notariskosten (buiten de honoraria) voor het vestigen van de hypotheek;
- er is geen rekening gehouden met een brandverzekeringspremie, waarvan het bedrag nog onbekend is.
Hieronder vindt u een concreet voorbeeld voor de berekening van het JKP:
Bijzondere kenmerken van een krediettransactie
 )
tot
2,5% (JKP van 2,69% (?)Het JKP vertegenwoordigt de totale kost van het krediet dat de consument op jaarbasis verschuldigd is, rekening houdend met de verschillende kosten die aan de verrichting verbonden zijn. Voor de berekening van dit JKP heeft het Fonds de volgende hypothesen en bedragen gebruikt:
- het totale bedrag van de betaalde interesten;
- de dossierkosten van 60 EUR;
- de schattingskosten van 266,20 EUR voor het schatten van de waarde van uw woning;
- het totaal van de notariskosten (buiten de honoraria) voor het vestigen van de hypotheek;
- er is geen rekening gehouden met een brandverzekeringspremie, waarvan het bedrag nog onbekend is.
Hieronder vindt u een concreet voorbeeld voor de berekening van het JKP:
Bijzondere kenmerken van een krediettransactie
 )
 
Hypothecaire kredieten met onroerende bestemming zoals bedoeld in artikel I.9.53/1° van het Wetboek van Economisch Recht, onderworpen aan boek VII, titel 4, hoofdstuk II van dit wetboek en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten. Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze adviseurs die u een oplossing op maat van uw project zal voorstellen

 

 

   

 

 

hypothecair-krediet kopen huurhulp huurwaarborg lening-booster