(!) Onze topprioriteit is het beschermen van onze klanten en medewerkers om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Als gevolg van de inperkingsmaatregelen van de overheid zijn onze kantoren tijdelijk niet meer toegankelijk voor het publiek.

We raden u sterk aan om contact met ons op te nemen via post of e-mail, zodat we u een betere follow-up kunnen garanderen:

Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 02/504.32.11 tijdens werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen en verzoeken.

Als u als gevolg van de COVID 19-crisis problemen ondervindt bij de betaling van uw huur en/of de mensualiteit van uw krediet, staan onze teams te uwer beschikking om uw vragen te beantwoorden en na te denken over mogelijke oplossingen.
U kunt uw aanvraag tot tussenkomst indienen via het formulier dat u hier kunt downloaden, aangevuld door de verklaring op eer die hier beschikbaar is.

Mogelijke verlenging tot 31/12/2020 van een reeds verkregen uitstel van betaling (onder voorwaarden):

Elke persoon die reeds een uitstel van betaling tot 30/09/2020 of 31/10/2020 heeft genoten, kan verzoeken om verlenging van dit uitstel tot 31/12/2020, indien op het moment van het verzoek om verlenging nog steeds aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het uitstel van de eerste betaling wordt voldaan.

Het verzoek kan ten vroegste 30 dagen en niet later dan 10 dagen vóór het verstrijken van het oorspronkelijke uitstel worden ingediend (d.w.z. tussen 1 en 20 september voor een uitstel dat afloopt op 30 september 2020 en tussen 1 en 20 oktober voor een uitstel dat afloopt op 31 oktober 2020).

Wij danken u voor uw begrip.

Het Woningfonds.


Een kredietaanvraag indienen ?

         Neem contact met ons op

Wilt u informatie over onze kredieten?

          Schrijf u in

Nieuw !

Kredieten met een vastedebetrentevoet 
 1,7% (JKP van 1,88% (?)Het JKP vertegenwoordigt de totale kost van het krediet dat de consument op jaarbasis verschuldigd is, rekening houdend met de verschillende kosten die aan de verrichting verbonden zijn. Voor de berekening van dit JKP heeft het Fonds de volgende hypothesen en bedragen gebruikt :
- het totale bedrag van de betaalde interesten;
- de dossierkosten van 60 EUR;
- de schattingskosten van 266,20 EUR voor het schatten van de waarde van uw woning;
- het totaal van de notariskosten (buiten de honoraria) voor het vestigen van de hypotheek;
- er is geen rekening gehouden met een brandverzekeringspremie, waarvan het bedrag nog onbekend is.
Hieronder vindt u een concreet voorbeeld voor de berekening van het JKP:
Bijzondere kenmerken van een krediettransactie
 )
tot
2,5% (JKP van 2,69% (?)Het JKP vertegenwoordigt de totale kost van het krediet dat de consument op jaarbasis verschuldigd is, rekening houdend met de verschillende kosten die aan de verrichting verbonden zijn. Voor de berekening van dit JKP heeft het Fonds de volgende hypothesen en bedragen gebruikt:
- het totale bedrag van de betaalde interesten;
- de dossierkosten van 60 EUR;
- de schattingskosten van 266,20 EUR voor het schatten van de waarde van uw woning;
- het totaal van de notariskosten (buiten de honoraria) voor het vestigen van de hypotheek;
- er is geen rekening gehouden met een brandverzekeringspremie, waarvan het bedrag nog onbekend is.
Hieronder vindt u een concreet voorbeeld voor de berekening van het JKP:
Bijzondere kenmerken van een krediettransactie
 )
 
Hypothecaire kredieten met onroerende bestemming zoals bedoeld in artikel I.9.53/1° van het Wetboek van Economisch Recht, onderworpen aan boek VII, titel 4, hoofdstuk II van dit wetboek en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten. Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze adviseurs die u een oplossing op maat van uw project zal voorstellen

 

 

   

 
hypothecair-krediet kopen huurhulp huurwaarborg lening-booster