Huurwaarborglening

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Huurwaarborg

In uitvoering van de Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 17 juli 2003 met betrekking tot de Brusselse Huisvestingscode, art. 112, 117 en 167 houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een toelage op touw gezet voor de samenstelling van de huurwaarborg en heeft het beheer ervan toevertrouwd aan het Brussels Woningfonds.

Lees aandachtig deze brochure. U zal derhalve kunnen vaststellen of u beantwoordt aan de voorwaarden om de gewenste lening te bekomen.

Een lening aan 0% (JKP)

Indien u bij de inhuurname van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huurwaarborg moet betalen en u niet over het noodzakelijke bedrag beschikt, dan kan u zich richten tot het Fonds om een lening op afbetaling aan 0% (JKP) te bekomen.

Het leningsbedrag wordt beperkt tot 90 % van de door de verhuurder gevraagde huurwaarborg, die niet meer mag bedragen dan 2 maanden huur omdat ze op een geïndividualiseerde rekening wordt gestort. U kan uiteraard minder lenen dan 90% van deze waarborg.

Raadpleeg hier de informatiebrochure.